Metaboliczny charakter białek

Substraty biorące udział w wewnątrzkomórkowych procesach metabolicznych muszą być zdolne do oddawania lub pobierania elektronów w łańcuchu wielostopniowego utleniania bądź redukcji. Z tego względu musimy rozpatrywać je jako konkretnie zbilansowane czynniki energetyczne posiadające nadmiar bądź niedobór elektronów.

Jesteśmy istotami zbudowanymi głównie z komórek białkowych, których cechą życia jest możliwość przeprowadzania tysięcy procesów biochemicznych. Wszystkie procesy metaboliczne koniec końców sprowadzają się do przekazywania bądź odbierania elektronów, więc możliwe są dzięki siłom ładunków elektromagnetycznych jakimi są obdarzone poszczególne czynniki biorące udział w tych przemianach. Nawet jeśli bilans elektromagnetyczny danego czynnika wynosi zero, to jest to określenie tylko jego potencjału chwilowego. Oznacza, że suma wszystkich ładunków dodatnich i ujemnych w danej chwili równoważy się. Taki stan nie jest czymś trwałym, w zależności od interakcji z innymi czynnikami (środowiskiem) może ulec dynamicznej zmianie w którymkolwiek kierunku. Wszystko w procesach metabolicznych zależy od sprawności łańcucha przenoszenia elektronów. Problem stanowią substancje niejonowe, będące najczęściej zaburzeniem uniemożliwiającym prawidłowy przebieg procesów metabolicznych i substancje syntetyczne, w stosunku do których nie jesteśmy w stanie prawidłowo określić stopnia ich szkodliwości, ponieważ z założenia pełnią funkcję inhibitorów. Nie dysponujemy rzetelnymi badaniami, które określiłyby stopień szkodliwości dodatków funkcjonalnych w żywności. Jeśli w przypadku chemii farmaceutycznej czyli lekarstw takie badania są przeprowadzane i znamy metaboliczną aktywność użytych składników i skutki nimi wywołane, to w przypadku chemii używanej w przemyśle spożywczym a tym bardziej w tak zwanych suplementach diety takich wyników nie udało mi się znaleźć. Przyjmowanie jednak wielu leków w tym samym okresie, może spowodować trudne do przewidzenia skutki i komplikacje metaboliczne. Lekarz za każdym razem powinien być bezwarunkowo poinformowany przez pacjenta o przyjmowanych lekach.
Podstawowym składnikiem naszego organizmu (oprócz wody oczywiście) jest białko. Spełnia ono ogromną ilość funkcji w procesach metabolicznych, w trakcie których z poszczególnych aminokwasów budowane są skomplikowane łańcuchy, otrzymując w ten sposób konkretne znaczenie.